Aelodau

Dŵr Cerist Cyf

Dwr Cerist Cyf logo

Cwmni gymdeithasol yw Dŵr Cerist dan ofal Agoriad Cyf, a sefydlwyd yn 1992 gyda'r nod o ddatblygu cyfleoedd i bobl anabl a difreintiedig. Mae ansawdd gwych a phurdeb y dŵr eisoes wedi ei gydnabod.

Tarddiad Dŵr Cerist yw ffynnon hynafol Llawr Cae, Dinas Mawddwy ac mae’n llifo i’w boteli yn yr un man.

Ffôn: 01650 531201

www.agoriad.org.uk/dwr-cerist

www.agoriad.org.uk

Machynlleth, Powys

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl