Aelodau

Dylunio ac argraffu Double Click Design & Print CIC

Double Click Design and Print logo

 

Mae Double Click yn stiwdio dylunio ac argraffu wedi ei leoli yn Shotton, Gogledd Cymru sy'n cefnogi pobl yn y gymuned sydd wedi dioddef problemau iechyd meddwl. Maent yn darparu awyrgylch hamddenol sy'n ffafriol i greu amgylchedd gwaith hapus a chynhyrchiol lle y gallwch fod yn sicr o gael croeso cyfeillgar.

Mae sylw hynod broffesiynol yn cael ei roi i'r cynnyrch terfynol, ac eto mae'r gwasanaeth maent yn ei gynnig yn dra phersonol. Gan Double Click y bobl sy'n gallu cynnig ystod eang o sgiliau ac sydd am gyflenwi dylunio graffig sy'n gweddu eich anghenion chi.

Mae eu portffolio o ddylunio ac argraffu yn cynnwys

  • Logos
  • Taflenni Hyrwyddo
  • Gwahoddiadau
  • Posteri
  • Llyfrynnau
  • Cardiau Cyfarchion
  • a mwy

Mae'r gwasanaeth argraffu o safon eithriadol o uchel sydd hefyd yn cynnig y cyfle o bwrcasu nifer fawr neu fach o adnoddau. Prisiau cystadleuol tu hwnt ac yn hapus i roi dyfynbris i bob cais.

Ffôn: 01244 846411

www.dcdesignprint.co.uk

Deeside, Flintshire

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl