Aelodau

E-Cycle Ltd

 

Mae E-Cycle Cyf yn darparu proses rheoli asedau TGCh cyflawn gan gynnwys glanhau data, atgyweirio ac adnewyddu offer Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadurol sydd ar ddiwedd ei oes .

Fe ddechreuodd E-Cycle Limited masnachu ym mis Medi 2013, ar ôl caffael yr asedau ac eiddo deallusol yr hen fusnes Remploy Ecycle. Sicrhawyd nifer o swyddi yn ogystal â'r cyfle i'r gweithlu bregus parhau i fwynhau manteision o weithio a chyfrannu at lwyddiant parhaus y cwmni.

Mae llwyddiannau e-gylchu Remploy wedi parhau ac erbyn hyn mae’r cwmni yn un o arweinwyr y farchnad adnewyddu TGCh diwedd ei oes. Maent yn fusnes wedi ei gynorthwyo a all wneud cais am gontractau a gadwyd o dan erthygl 19 o'r gyfarwyddeb Caffael Ewropeaidd.

Ffôn: 01443 719500

 www.ecyclegroup.co.uk

Rhondda Cynon Taf

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl