Aelodau

E.B.'s Coffee Shop

 

Wedi ei lleoli ar y Stryd Fawr yn Neiniolen, ac yn ran o Mentre Fachwen, cymera Siop Goffi EB ei henw o’r siop groser E.B Jones a arferai fod yn yr un adeilad. Mae’r siop goffi’n gwerthu cynnyrch ei becws ei hun yn ogystal ag amrywiaeth o luniaeth ysgafn.  Mae’n darparu cyfleoedd profiad gwaith ‘Dysgu yn y Gymuned’.

Gwynedd

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl