Aelodau

Felin Uchaf

Felin Uchaf logo

 

Ers 2004 mae'r elusen Felin Uchaf wedi bod yn trawsnewid ffermdy Cymreig traddodiadol a'r tir o'i amgylch - a oedd yn ddiffrwyth am ddegawdau- i Fenter Gymdeithasol fywiog i'r gymuned ac ymwelwyr.

Eu nod yw helpu creu a chefnogi mentrau busnes 'gwyrdd' newydd a mentrau gwledig sy'n gwneud defnydd cyfrifol o adnoddau naturiol yr ardal. Mae'r Eco-Ganolfan wedi'i lleoli yng nghanol Llŷn, o fewn yr Ardal Cymunedau yn Gyntaf gwledig, ble mae yna’r angen dybryd i greu cyfleoedd cyflogaeth newydd; eu dull yw dod o hyd i ffyrdd arloesol a chynaliadwy o ddefnyddio adnoddau lleol i hadu mentrau newydd.

Un o'u prosiectau Yr Adeilad Hadau a Gweithdy Adeiladu Cychod gyda ffrâm dderw yn anelu i arddangos yn union hynny: sut y gall defnyddiau crai o ffynonellau lleol a sgiliau adeiladu traddodiadol yn cael eu cyfuno yn greadigol i adeiladu gweithfannau cyfoes ar gyfer mentrau gwledig ar raddfa briodol.

Ffôn: 01758 780280

www.felinwales.org

Pwllheli, Gwynedd 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl