Aelodau

TAPE Community Music and Film Ltd

 

Mae TAPE yn credu bod creadigrwydd wrth wraidd lles unigolion a chymunedau ac felly'n cefnogi pobl o bob oed a gallu i archwilio a datblygu eu syniadau a'u galluoedd creadigol.

Mae TAPE yn elusen sy'n darparu prosiectau o ansawdd uchel sydd eisoes wedi ei gwobrwyo; o weithdai i gyfleoedd unigol - sy’n amrywio o sesiynau 1:1 i gontractau masnachol proffesiynol.

Darparir cyfleoedd amrywiol a chynyddol i unigolion, sefydliadau a busnesau gan TAPE: o gyfleusterau ffilmio proffesiynol a stiwdio recordio bwrpasol i weithdai arbennig, clybiau sinema, celfyddydau creadigol a gweithgareddau cerddoriaeth, ysgrifennu creadigol, podledu, ymarfer, perfformio a gofodau digwyddiad a mwy!

Ffôn: 01492 512 109

www.tapemusicandfilm.co.uk

Old Colwyn, Conwy

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl