Aelodau

Guardians for Heroes CIC

 

Bydd Cwmni Buddiannau Cymunedol United Mobility (sy'n newid enw i CBC Guardians for Heroes) yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth i bobl sy'n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl, yn enwedig cyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog sydd ag Anhwylder Straen Wedi Trawma.  Yn ogystal â hyn, mi fyddant yn cynnig cyfleoedd uwchsgilio i unigolion a allai fod wedi bod allan o'r gweithlu ers blynyddoedd lawer, a phobl anabl gan gynnwys pobl ifanc yn eu harddegau.

Byddant yn rhan o'r holl broses o lanhau, atgyweirio, adnewyddu ac uwchgylchu'r offer. Bydd hyn yn eu galluogi i ddatblygu ystod eang o sgiliau proffesiynol a phersonol, yn ogystal â helpu gyda'u hiechyd a'u lles cyffredinol.

TEL: 07811 591771

www.umtcare.org.uk

Treforest, RCT

 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl