Aelodau

Hao2.eu

Hao2

Cwmni cymdeithasol yw Hao2.eu sydd eisoes wedi denu cydnabyddiaeth am hyrwyddo'r defnydd o’r dechnoleg greadigol a digidol diweddaraf ar gyfer arloesi yn y maes cynhwysiant. Maent yn ymgysylltu’n rhagweithiol â phartneriaid yn yr Undeb Ewropeaidd, y Gymanwlad a Tsieina er mwyn cyflawni eu hamcanion.

Ers 2010 maent wedi ymchwilio‘r potensial a defnydd o dechnolegau rhithiol 3D ac yn awr yn gallu cynnig amrywiaeth o gynnyrch a gwasanaethau o’u gwaith 3D arloesol. Mae eu gwaith yn cefnogi sefydliadau i wella eu gwasanaethau, yn enwedig ar gyfer pobl ag anableddau.

Mae eu tîm yn greadigol, yn amrywiol, ymroddedig a medrus tu hwnt, ac o gefndir aml diwylliannol, ac mae 80% ohonynt yn awtistig.

Digital Highway Brochure

Case Studies

Ffôn: 0208 1234708

www.hao2.eu

Surbiton

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl