Aelodau

Mon Social Enterprises Cyf

Mon Soc Ent Cyf logo

 

Mae Mentrau Cymdeithasol Môn yn fusnes sy'n masnachu am reswm cymdeithasol ac / neu amgylcheddol. Mae ganddo ymdeimlad clir o'i 'genhadaeth gymdeithasol' gan wybod y gwahaniaeth y mae'n ei ceisio ei wneud, pwy mae'n ceisio eu helpu, a sut y mae'n bwriadu gwneud hynny. Mae'r rhan fwyaf neu ei holli incwm yn dod drwy werthu nwyddau neu wasanaethau. Ganddynt ddealltwriaeth wir leol am ailfuddsoddi elw i hybu 'genhadaeth gymdeithasol' lleol.

Mae Mentrau Cymdeithasol Môn yn Gwmni sy'n eiddo’n llwyr yr elusen leol Agoriad Cyf a sefydlwyd yn 1992, sy'n ymroddedig i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer pobl anabl a difreintiedig.

Ffôn: 01248 361 392
mon-social-enterprises.org.uk

Bangor, Gwynedd

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl