Aelodau

miFuture Foundation

Mae MiFuture Foundation yn Fenter Gymdeithasol sy'n darparu'r ap miFuture a chymorth cyflogadwyedd i bartneriaid addysg a chymunedol.

 

Gyda'r ap miFuture, maent yn darparu cyfleoedd gwaith wedi'u personoli i bobl ifanc sy'n gadael addysg ac ar gyfer rheiny nad sydd mewn addysg, gwaith nac hyfforddiant.

 

Cymhelliant y Sefydliad yw i gael effaith ar bobl ifanc, diweithdra ac economi Cymru yn gyffredinol.  Maent yn ysgogi ac ymgysylltu gyda phobl ifanc sy'n gadael addysg, neu sydd wedi ymbellhau o'r farchnad lafur a'r rheiny sydd yn dioddef tlodi cenedliadol.

 

www.mifuture.co.uk

RCT

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl