Aelodau

Mindarium CIC

 

Mae Mindarium Magazine yn gylchgrawn annibynnol a gynhyrchwyd yng Nghymoedd De Cymru wedi’i ysgrifennu gan, ac ar gyfer, pobl sydd â diddordeb cyffredinol mewn gwella eu hiechyd meddwl.

Ei nod yw, mynd i'r afael â materion sy'n amharu ar fywyd beunyddiol megis arian, gwaith, colled, perthnasau ac ati; a hyrwyddo cyfeirio at - a mynediad i – wasanaethau; yn ogystal, gwella cyfathrebu rhwng darparwyr gwasanaethau â'r gymuned. Hyn oll gan ganolbwyntio ar les emosiynol a hunan-rymuso.

 

Mae Mindarium yn Gwmni Buddiannau Cymunedol sy'n ceisio helpu:

  • unigolion, teuluoedd, gofalwyr, gweithleoedd a'r gymuned ehangach drwy godi ymwybyddiaeth o bryderon iechyd meddwl a phroblemau beunyddiol.
  • pobl â phrofiad o fyw gyda gofidion iechyd meddwl; gan gynnig fforwm cefnogol a diogel iddynt rannu eu straeon er mwyn lleihau stigma ac ysbrydoli gobaith mewn eraill.
  • gwasanaethau, ymarferwyr a sefydliadau sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl er mwyn gwella cyfathrebu, gwasanaethau a chyfeirio

Tel: 0781 267 5553

RCT

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl