Aelodau

Miss Tilley's

Caffi cymunedol yw Miss Tilley’s sy’n cynnig cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol.

Cymhelliant Caffi Cymunedol Mrs Tilley’s yw eu hamcan i hybu cydraddoldeb cyfleoedd a dathlu amrywiaeth.

Mae Laura Tilley a Clare Rowthorn yn cydnabod bod gadael ysgol neu goleg yn gallu bod yn gyfnod anodd i bobl ag anghenion arbennig i ddod o hyd i waith, a gall hyn beri i'r bobl ifanc deimlo yn ynysig a di-hyder. Mi welodd y ddwy bod rôl y gymuned yn hollbwysig wrth gefnogi pobl ifanc beth bynnag eu hanghenion cyfeillgarwch, gwaith, ac ymdeimlad o hunanwerth.

07525 927093

misstilleys.wixsite.com

Caerdydd

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl