Aelodau

Mubo Ltd

 

Mae Mubo Ltd yn cynorthwyo menywod i ymdopi â'r rhwystrau i waith a hunangyflogaeth y maent yn eu hwynebu.

Y bwlch cyflog rhwng y rhywiau? Cosb am famolaeth? Maent yn gwybod o ffynonellau ymchwil diddiwedd bod menywod yn wynebu rhwystrau sylweddol o ran y gweithle ac entrepreneuriaeth. Dyna pam y dechreuon nhw greu datrysiadau er mwyn helpu cynyddu hyder, dysgu sgiliau ar gyfer y gweithle modern a chynorthwyol menywod i chwalu'r rhwystrau sy'n eu hatal rhag dechrau a thyfu busnesau.

www.wearemubo.com

07845 663351

 

 

 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl