Aelodau

Norman Industries

Mae Diwydiannau Norman Industries yn arbenigwyr mewn dylunio a gweithgynhyrchu dodrefn i ystod eang o ddefnyddiau gwahanol sydd wedi bod yn masnachu'n llwyddiannus ers dros ddeng mlynedd ar hugain.

Mae'r busnes yn cyflenwi dodrefn i'r Swyddfa Dramor ar gyfer defnydd mewn Llysgenadaethau yn ogystal â chyflenwi dodrefn ar gyfer sefydliadau addysgol megis Parth Cyflenwi Dyfnaint sy'n cwmpasu De-orllewin Lloegr. Ganddynt hefyd arbenigaeth mewn cynhyrchu dodrefn pwrpasol at sylw cwsmeriaid unigol syn amrywio o ystafelloedd gwely gosod i bob math o gynnyrch unigryw.

Cefnogir menter Diwydiannau Norman industries gan Gyngor Sir Benfro. Ar hyn o bryd yn cyflogi pymtheg o bobl; a gan bedwar ar ddeg ohonynt anabledd.

Ffôn: 01437 763650

www.facebook.com/NormanIndustries

Haverfordwest, Pembrokeshire

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl