Aelodau

Nu-Hi

NuHi logo

Menter gymdeithasol nid-yn-unig-er-elw yw cwmni Hyfforddiant Nu-Hi Training sydd am godi ymwybyddiaeth camddefnyddio cyffuriau ac sy'n darparu hyfforddiant a mentora ar gyfer unigolion a gweithdai addysg a hyfforddiant i bawb.

Eu nod yw grymuso unigolion, teuluoedd a chymunedau i wella neu caniatâi newid i'r gwell yn ansawdd eu bywydau.

Maent yn arbenigo mewn newid trawsffurfiol drwy rymuso, a ganddynt brofiad o weithio gydag unigolion ag anghenion amrywiol a chymhleth; yn aml mewn cydweithrediad â chymdeithasau tai, gofal cymdeithasol, iechyd, addysg, asiantaethau gwirfoddol a gwasanaethau cyfiawnder troseddol.

Ffôn: 02921 328275

NuHiTraining

Cardiff

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl