Aelodau

Pembrokeshire FRAME

 

FRAME logo

 

Pembrokeshire FRAME Sir Benfro: elusen gofrestredig a sefydlwyd i helpu pobl gydag unrhyw anabledd neu sydd yn cael eu hystyried o dan anfantais yn y gweithle. Mae FRAME yn darparu cyflogaeth, ymarfer gwaith a hyfforddiant i dros 200 o unigolion o Sir Benfro bob blwyddyn.

Gan FRAME tri lleoliad ailddefnyddio dodrefn a chontract gyda'r awdurdod lleol sy'n ariannu’r gweithgaredd ac yn helpu FRAME gyflawni ei hamcanion elusennol.

Anogir a hyrwyddir y defnydd o arferion amgylcheddol da FRAME trwy ymestyn oes defnydd:

  • Dodrefn
  • dillad gwely a llenni
  • dillad a bric-a-brac
  • eitemau eraill i'r cartref
     

Maent yn cynnig eitemau ail law o gost isel i unigolion a theuluoedd mewn angen a hefyd yn helpu i leihau'r defnydd o dirlenwi safleoedd sbwriel.

Mae FRAME yn darparu amgylchedd gwaith cefnogol go iawn ar gyfer unigolion ag anableddau sy'n cynnwys salwch meddwl, anawsterau dysgu yn ogystal ag unigolion dan anfantais gymdeithasol a / neu sydd wedi'u heithrio.

Ffôn: 01437 779442

www.pembrokeshire-frame.org.uk

 

Haverfordwest,  Pembrokeshire

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl