Aelodau

Prosiect Cyngor Anabledd

Mae'r Prosiect Cyngor Anabledd DAP yn darparu gwasanaeth hawliau lles i gefnogi pobl anabl, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

Maent yn darparu cyngor a chynnig arbenigol annibynnol:

  • Cymorth gyda chwblhau ffurflenni
  • Cyngor cywir a phriodol
  • Asesu eich hawl llawn i wasanaethau a budd-daliadau
  • Cymorth i adeiladu'r dystiolaeth sydd ei angen arnoch
  • Mynychu apêl
  • Eich cysylltu ag asiantaethau cymorth perthnasol arall

Ffôn: 01633 485865

www.dapwales.org.uk

Cwmbran

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl