Aelodau

Rubicon Dance

 

 

Sefydliad dawns cymunedol yw Rubicon Dance sydd wedi bod yn cyflwyno dawns i bobl o bob oedran a gallu ers 1975. Maent yn darparu cyfleoedd dawns i bobl a chymunedau yng Nghasnewydd, Caerdydd a Bro Morgannwg ac wedi adeiladu enw da a gydnabyddir yn genedlaethol am eu gallu i gyrraedd y rhai sy'n aml yn cael eu heithrio o'r celfyddydau.

Mae Rubicon yn bodoli i ddatgloi hunanfynegiant, fel bod pobl yn teimlo’r cymhelliant i ddarganfod eu potensial, a chysylltu â'r byd. Maen nhw'n credu y dylai pawb gael y cyfle i ddarganfod eu potensial a meithrin eu doniau unigol. Dyma pam eu bod wedi dewis cenhadaeth i herio safbwyntiau traddodiadol o'r hyn y mae'n ei olygu i ddawnsio; p'un ai lle rydyn ni'n dawnsio, gyda phwy rydyn ni'n dawnsio, neu sut beth yw mynegiant artistig.

www.rubicondance.co.uk

Cardiff

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl