Aelodau

See Around Britain

Mae SAB & SAE yn elusen sy'n hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol trwy ddarparu rhestr lluniau o bob cwr o'r Deyrnas Gyfunol, Iwerddon a thir mawr Ewrop. Fe'i dyluniwyd fel bod pawb - gan gynnwys pobl anabl – yn gallu penderfynu a fydd lleoliad yn addas ar gyfer ymweliad.

Gellir gweld pob dim, o fynediad trafnidiaeth i gyfleusterau ystafelloedd golchi mewn cyfres o luniau o'r lleoliad.

www.seearoundbritain.com

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl