Aelodau

Single Parents Wellbeing CIC

Llesiant i Rieni Sengl CBC

Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol Llesiant Rhieni Sengl yn cael ei reoli gan rieni sengl ar gyfer rhieni sengl. Maent yn gweithio mewn modd trugarog a chadarnhaol sy'n grymuso, gan ganolbwyntio ar lesiant ac atal unigedd cymdeithasol.  Credant fod rhieni sengl yn arch-arwyr ac maent yn herio'r stigma o fod yn rhiant sengl drwy ddefnyddio grym eu rhwydwaith i sicrhau bod gan rieni sengl lais cryf. Mae eu dull, fel cymuned o deuluoedd un rhiant, yn cael ei arwain gan gyfoedion ac yn sicrhau nad oes yr un rhiant sengl yn teimlo'n unig na heb gefnogaeth.

Maent yn darparu cyfarfodydd awyr agored, gweithdai ar-lein a nifer o adnoddau eraill.

www.singleparentswellbeing.com

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl