Aelodau

Supporting People And Pets Through Opportunity And Training (SPPOT) Community Interest Company

SPPOT logo

SPPOT (Cefnogi Pobl ac Anifeiliaid Anwes drwy Gyfle a Hyfforddiant) yn Gwmni Buddiant Cymunedol neu 'menter gymdeithasol' a gafodd ei chofrestru yn Nhŷ'r Cwmnïau ar 5ed Chwefror at 2013.

Erbyn hyn mae SPPOT yn Ganolfan Cydnabyddedig Agored Cymru a bydd yn cynnig fframwaith achrededig clir o addysg, hyfforddiant a phrofiad mewn lles a hyfforddiant cŵn ar gyfer pobl sy'n anabl neu sydd ag anghenion gofal iechyd tymor hir neu sydd o dan anfantais mewn modd arall yn y gweithle.

Ar hyn o bryd mae SPPOT yn datblygu cyfres newydd o gyrsiau gydag Agored, gan gynnig unedau craidd ac unedau galwedigaethol mewn proffesiynau amrywiol sydd yn ymwneud gyda chŵn. Yna gall pobl wedi'u hyfforddi dewis o blith nifer o lwybrau i wirfoddoli a cheisio am waith cyflogedig gyda SPPOT.

Ffôn : 01437 767648

sppot.co.uk

Haverfordwest, Pembrokeshire

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl