Aelodau

The Canddo Project CIC

 

Daeth Prosiect Canddo i’r amlwg o'r angen i frwydro ar ran iechyd meddwl a'r rhai sy'n teimlo'n ynysig yn y gymuned.  Maen nhw'n credu y bydd gweithio gyda'i gilydd ym myd natur ac ymdeimlad cadarnhaol o gymuned, yn rym er daioni! 

Mae Prosiect Canddo yn darparu amgylchedd diogel, cefnogol a chyfeillgar i oedolion o bob oedran, cefndir a gallu i ddod at ei gilydd a mwynhau ein coed naturiol a chyfoethog. Boed yn grefft, gwaith coed, celf, rheoli coetiroedd neu ddim ond amser tawel mewn mannau gwyrdd naturiol - neu hyd yn oed dim ond paned yng nghwmni wynebau cyfeillgar.  

Trwy'r ganolfan goetiroedd, gall pobl ddysgu gyda'i gilydd, trosglwyddo gwybodaeth, magu cyfeillgarwch newydd neu ymroi i rai sy’n bodoli yn barod.

www.canddoproject.webador.co.uk

Pontrhydyrun, Cwmbran

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl