Aelodau

Tower House Gallery

Mae Galeri’r Town House yn oriel fach a  siop goffi yn Nhrefyclo sy’n cynnig cyfleoedd hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth i bobl ifanc a byddai fel arall yn gweld hi’n anodd cael gwaith mewn sefyllfa fasnachol; pobl sy’n dioddef oherwydd anableddau dysgu, syndrom Asperger’s, anorecsia ac anhwylderau eraill.  Maent hefyd yn cynnal y gynghrair gweithredu leol ar ran dioddefwyr demensia.

Ffôn: 01547 529530 

www.galleryknighton.co.uk

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl