Aelodau

Tyddyn Môn

Tyddyn Mon

Sefydlwyd Tyddyn Môn gan rieni oedolion ag anawsterau dysgu a oedd am gael galwedigaethau mwy adeiladol a gwerth chweil ar gyfer eu meibion a'u merched. Felly dros ugain mlynedd yn ôl cafodd tyddyn adfeiliedig ei ailadeiladu i greu, datblygu a rheoli atyniad ymwelwyr teuluol llwyddiannus.

Mae Tyddyn Môn yn parhau i ddarparu gofal dydd, hyfforddiant a chymorth i oedolion ag anawsterau dysgu, gyda phob un ohonynt yn cyfrannu at ddatblygu a rhedeg y fferm a'i atyniadau.

Ffôn: 01248 410580

www.tyddynmon.co.uk

Amlwch, Anglesey

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl