Aelodau

Vesta Specialist Family Support CIC

 

Enw gwreiddiol Cwmni Buddiannau Cymunedol Vesta - Cymorth Arbenigol i Deuluoedd oedd PDVH, llinell gymorth trais domestig Pwylaidd.

Wedi ei sefydlu yn 2014, cefnogodd PDVH ddioddefwyr Pwylaidd trais domestig, gan gynnwys sefydlu'r llinell gymorth cyntaf yn y Deyrnas Gyfunol ar eu cyfer.

Roedd galw cynyddol am eu gwasanaethau, a phenderfynon nhw newid sut maen nhw'n gweithredu er mwyn parhau i ddarparu cefnogaeth amhrisiadwy i deuluoedd Pwylaidd. Ym mis Medi 2018, ymestynnwyd cynnig cymorth Vesta, a chofrestrwyd ei CBC Cymorth Arbenigol i Deuluoedd.  Maent yn cefnogi teuluoedd sydd wedi eu heffeithio gan gam-drin domestig trwy gyrsiau arbenigol i ddioddefwyr a thramgwyddwyr, yn ogystal â gwella sgiliau magu plant a lles cyffredinol teuluoedd Pwylaidd trwy gynnig cyrsiau a chwnsela i rieni.

www.vestasfs.org

Ffôn: 07545 075093

 

 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl