Aelodau

Vision 21 Cyfle Cymru

 

Elusen gofrestredig wedi'i lleoli mewn cyfleusterau ar draws De Ddwyrain Cymru yw Vision 21 Cyfle Cymru, neu V21 . Mae V21 yn cefnogi cyfleoedd sy'n newid bywydau i bobl ag anableddau dysgu wireddu eu potensial drwy; arlwyo, tyfu, creu, dysgu a chreu mentrau. 

Wedi'i sefydlu ym 1986 mewn garej fach yng Ngabalfa, ar hyn o bryd mae gan V21 15 o brosiectau hyfforddi. Mae llawer o'r prosiectau yma yn fentrau cymdeithasol sy'n darparu hyfforddiant i bobl ag anableddau dysgu a chyfleoedd gwirfoddoli i eraill.

 

Ffôn: 029 2062 1194

Prif Swyddfa: Mynydd Bychan, Caerdydd

www.v21.org.uk

Facebook/Twitter: @V21CyfleCymru

Heath, Cardiff

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl