Aelodau

Y Plant Affricanaidd

 

 

Menter gymdeithasol ddeinamig yw Y Plant Affricanaidd sydd wedi ymrwymo i wasanaethu'r gymuned Affricanaidd yng Nghymru.

Mae eu dull amlochrog yn cwmpasu ymwybyddiaeth amddiffyn plant, cyrsiau sy’n ddiwylliannol sensitif i rieni, gwasanaethau eiriolaeth, hyfforddiant cymhwysedd diwylliannol ar gyfer gweithwyr proffesiynol, ac ymgysylltiad i weithgareddau cymunedol ar gyfer teuluoedd Affricanaidd yng Nghymru. Mae rhan sylweddol o'u gwaith hefyd yn cynnwys cynorthwyo teuluoedd o Affrica sydd â diddordeb mewn gwasanaethau maethu yng Nghymru.

www.ypa.cymru

Cwmbran

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl