Kim Dearing, Cynghorydd Polisi ac Ymchwil Llawrydd

Gan Dr Kim Dearing gefndir wedi'i wreiddio yn y trydydd sector, yn cefnogi oedolion ag anableddau dysgu. Dros 13 mlynedd, ddatblygodd o weithiwr cymorth i reoli cartrefi gofal cyn datblygu gwasanaethau cymunedol a changen allgymorth y sefydliad. Roedd hyn yn cynnwys datblygu a gweithredu gwasanaethau, pennu modelau o darparu gwasanaethau, cynyddu cyfrolay busnes, rheoli staff (30+), a rheoli cymorth unigol o ddydd i ddydd ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau cymorth cymunedol (40+). Yn ogystal, cymerodd Kim rôl ddatblygu, a oedd yn cynnwys sefydlu cynllun gwaith.
 

Oherwydd rhwystredigaeth yn wyneb y dull polisi o gyflogaeth i bobl ag anableddau dysgu, camodd Kim i addysg llawn amser yn 2013 a chwblhaodd radd BA (Anrh) mewn Astudiaethau Cymdeithaseg ac Addysg (dosbarth cyntaf) ym Mhrifysgol Caerwrangon. Yna cymerodd MSc mewn Dulliau Ymchwil i'r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd cyn dechrau ar PhD. Roedd ei hymchwil PhD (Polisi Cymdeithasol) yn archwilio'r berthynas y gall pobl ag anabledd dysgu ei chael gyda gwaith a chyflogaeth. Wrth archwilio'r rhwystrau cymhleth a pharhaus i gynhwysiant cyflogaeth, gwnaeth ei hastudiaeth hefyd ddadbacio'r realiti amlweddog o fywyd bob dydd i bobl sy'n anabl sy'n ei chael hi'n anodd cael mynediad at waith cyflogedig. Mae ei thraethawd ymchwil yn ystyried dimensiynau moesegol a moesol gwerth a chynhwysiant mewn modd cynnil. Mae Kim wedi rhannu ei chanfyddiadau ymchwil yng nghynadleddau anabledd dysgu penodol i'r sector, cynadleddau academaidd ac mewn erthyglau cyfnodolyn academaidd a adolygir gan gymheiriaid.  

Yn bennaf, mae Kim yn gweithio fel Darlithydd Cyswllt a Swyddog Ymddygiad Academaidd i'r Brifysgol Agored. Fel Cynghorydd Polisi ac Ymchwil, mae Kim yn cynnig gwybodaeth arbenigol i Gwmnïau Cymdeithasol Cymru ac yn ystyried effeithiau posibl penderfyniadau polisi mewn tirwedd sy'n newid yn barhaus. 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl