Sue Simmonds, Gwasanaethau Aelodaeth

Mae Sue yn darparu cefnogaeth gyson o ansawdd uchel ar gyfer staff ac aelodau Social Firms Wales.
 
Gan Sue dros 22 mlynedd o brofiad yn cefnogi dros 500 o gleientiaid cwmni cyfyngedig mawr a nawr yn ymfalchïo yn ei gwasanaeth gweinyddol dibynadwy ac effeithlon sy’n deillio o’i holl phrofiad.
Yn ddiweddar, gan Sue y profiad o weithio yn y trydydd sector gyda Llywodraeth Cymru a Chymunedau yn Gyntaf gan ddarparu e-bwletin misol, a chynorthwyo i drefnu cyrsiau a digwyddiadau. Yn sgil hyn ganddi enw da yn nhîm Cymunedau yn Gyntaf Llywodraeth Cymru fel rhywun sy'n gallu cyflwyno canlyniadau o ansawdd mewn modd amserol ac effeithlon.


 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl