Vina Patel, Ymgynghorydd Rheolaeth Gorfforaethol a Chymdeithasol

Gan Vina flynyddoedd lawer o brofiad o weithio yn y trydydd sector, y sector statudol a phreifat. Mae ganddi gred angerddol bod llywodraethant dda yn sylfaen gadarn a hollbwysig i unrhyw sefydliad - er mwyn galluogi gweledigaeth glir a diwydrwydd dyladwy i gael eu cynnal, gan gefnogi amcanion ariannol a chymdeithasol hirdymor i'w cyflawni yn llawn.
 
Addysgwyd Vina hyd at lefel graddedig yng Nghemeg ac yn ddiweddarach cwblhaodd Ddiploma Ôl-radd mewn Adfywio Cymunedol, gan weithio gyda sefydliadau fel SC Johnson, BP Chemicals, Cyngor Caerdydd a sefydliadau amrywiol yn y sector gwirfoddol.
Fel rhan o'r tîm Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, mae Vina yn arbenigo mewn sicrhau bod strwythurau llywodraethu cadarn yn eu lle, gan weithio ochr yn ochr gyda Chwmnïau Cymdeithasol / mentrau i ddatblygu a chyflawni hyn.


 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl