Allanoli

Mae allanoli gwasanaeth sefydliad neu awdurdod lleol yn broses gymhleth a heriol. Mae'r hinsawdd economaidd yn cynyddu'r angen i ddod o hyd i ddulliau amgen o ddarparu gwasanaethau na ellir eu darparu mwyach trwy ddulliau confensiynol.
Yn flaenorol, mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol - ac eraill - i ddatblygu ystod eang o brosiectau allanol llwyddiannus. P'un ai eich angen yw cynllunio strategol, datblygu prosiect / rheoli neu gymorth rheoli, mae gan Gwmnïau Cymdeithasol Cymru'r wybodaeth a'r profiad i gefnogi eich prosiect o gychwyn hyd ddiwedd y daith.


 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl