Cynllunio ariannol

Gan nad oes unrhyw ddau sefydliad yr union yr un fath mae'n amlwg na ddylai unrhyw ddau gynllun ariannol fod yr un fath. Fel rhan o Astudiaeth Dichonoldeb a Chynllunio Busnes Cwmnïau Cymdeithasol Cymru byddwn am weithio gyda’ch sefydliad i greu cynllun ariannol i gyflawni ei nodau a'i amcanion. Rhagofyniad o unrhyw gynllun ariannol yw ymchwil fanwl i'r farchnad i sefydlu'r farchnad ar gyfer y cynnyrch / gwasanaeth ac yna adolygiad o gostau a phris gwerthu. Mae hyn oll yn rhan o'r Cynllun Busnes ehangach y gall Cwmnïau Cymdeithasol Cymru gweithio efo chi i'w gyflawni.
Mae'r hen ddywediad 'mae methu â chynllun yn cynllunio i fethu' yn wir, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cynllunio i siarad â Chwmnïau Cymdeithasol Cymru a chytuno am eich cam nesaf.
 
Am wybodaeth bellach, cysylltwch gyda San Leonard ar 07799 345 940 neu e-bostiwch [email protected]


 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl