Llywodraethant

Mae'n hanfodol bod sefydliadau yn cael eu llywodraethu yn effeithiol o ran eu rheolaeth ac felly hefyd o fewn eu dogfennaeth. Er y bydd y rhan fwyaf yn deall bod llywodraethiant effeithiol yn hanfodol i unrhyw sefydliad, yn rhy aml mae’n cael ei chamddeall a gweithredu'n wael.
Gall arbenigwyr llywodraethant Gwmnïau Cymdeithasol Cymru benderfynu ar y strwythurau mwyaf priodol a ffurfiau cyfreithiol ar gyfer eich sefydliad, cynnal cofrestriadau a chynnig cyngor a chefnogaeth i sicrhau eich strwythur, dogfennau a statws cyfreithiol, a llywodraethiant cadarn ac addas i'r pwrpas. Gallwn adolygu strwythurau a dogfennau presennol, dadansoddi eu haddasrwydd, a chynghori cyfarwyddwyr ac ymddiriedolwyr ar y cwrs mwyaf effeithlon a phriodol.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch San Leonard ar 07799 345 940 neu e-bostiwch [email protected]


 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl