Rheoli dros dro

O bryd i'w gilydd, gall busnesau profi heriau tymor byr ar frig y sefydliad wrth i reolwyr allweddol symud ymaith, neu gymryd absenoldeb tymor hir neu secondiad. Mewn rhai achosion, gall newidiadau busnes strategol olygu bod gwahaniaethau gweithredol sylweddol i'r arfer, a thrwy hynny'n gwneud hi’n ofynnol bod setiau o sgiliau neu lefelau o arbenigedd gwahanol ar gael.
Mewn achosion o'r fath, gall Cwmnïau Cymdeithasol Cymru ddarparu rheolwyr dros dro i lenwi bylchau tymor byr er mwyn sicrhau parhad esmwyth i'ch busnes nes bod ateb addas a mwy parhaol yn cael ei ganfod.

Am wybodaeth bellach cysylltwch San Leonard ar 07799 345 940 neu e-bostiwch [email protected]


 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl