Sut i Ymuno

Mae cwmni cymdeithasol yn fath o fenter gymdeithasol, ac yn glynu at y gwerthoedd: Menter, Cyflogaeth ac Ymgrymuso.

Gan gyfuno masnach gyda chenhadaeth gymdeithasol, mae Cwmnïau Cymdeithasol yn cynnig gweithle cefnogol i bobl sydd - yn hanesyddol - wedi cael hi'n anodd i ddod o hyd i waith. :

• Anabledd
• Rheoli anhawsterau iechyd meddwl
• Cyn-droseddwyr
• Digartrefedd
• Camddefnyddio cyffuriau

Nid ydynt yn weithleoedd wedi'u gwahanu - bydd tua 25-50% o'r gweithlu ag anabledd neu anfantais gydnabyddedig, ond byddant yn gweithio mewn amgylchedd o allu cymysg, sy'n adlewyrchu'r gymdeithas rydym yn byw ynddi. Maent hefyd yn fusnesau masnachol go iawn, sy'n anelu i gynhyrchu o leiaf 50% o'u hincwm drwy fasnachu, gyda chyn lleied o ddibyniaeth ag sy'n bosibl ar grantiau o'r llywodraeth neu gymhorthdaliadau. Dylai Cwmni Cymdeithasol anelu i rymuso unigolion fel eu bod yn anelu am y gorau y gallant - cyflog cyfartal, hawliau cyfartal a’r brwdfrydedd i wella eu sefyllfa, beth bynnag yw eu cefndir.

Aelodaeth Gyflawn

Ar gyfer Cwmnïau Cymdeithasol o bob math

Aelodaeth gysylltiol

Ar gyfer y sawl sydd â diddordeb yn y model Cwmni Cymdeithasol o fenter gymdeithasol:

• Mentrau Cymdeithasol o bob ystod
• Unigolion

Aelodaeth Sector Cyhoeddus

Ar gyfer cyrff sector cyhoeddus sydd â diddordeb yn y model Cwmni Cymdeithasol o fenter gymdeithasol.

Aelodaeth Gorfforaethol - trwy wahoddiad yn unig

Ar gyfer sefydliadau preifat sy'n cefnogi gwaith Cwmnïau Cymdeithasol Cymru sydd â diddordeb ym model Cwmni Cymdeithasol mentrau cymdeithasol. Mae angen eich cefnogaeth i gefnogi weithredol ac yn helpu i dyfu nifer y Cwmnïau Cymdeithasol yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig.
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

E-bost: 
 
Enw: 
 
 
   

polisi cwcis | polisi preifatrwydd | map o'r safle

Hawlfraint 2014. Cedwir pob hawl