Ecwiti Funding

Thursday, 16 June 2022
Ecwiti Funding
 
 
Ecwiti
Ecwiti

Cyllid Ecwiti ar gyfer entrepreneuriaid cymdeithasol   

Ecwiti : £5,000-£15,000 o gyllid a chymorth ar gael i entrepreneuriaid cymdeithasol sy'n gweithio gyda chymunedau yng Nghymru sydd wedi'u hymyleiddio.   

Ymunwch â ni ar-lein i ddysgu mwy am y gronfa, sut i wneud cais a thrafod eich cais.   

Cyfarfyddwch eraill sydd wedi bod trwy'r broses.   

Lleoliad:  Arlein   

Dyddiad:  Dydd Mawrth 7fed Mehefin   

Amser:  10.30 am-12.00 pm    

Y dyddiad cau ar gyfer y cylch ymgeisio nesaf yw 30fed  Mehefin 2022  

 Ceisiadau ar agor tan ddiwedd 2022.   

 Ariennir Ecwiti gan Lywodraeth Cymru. 

Ecwiti Funding for social entrepreneurs 

Ecwiti - funding & support available for social entrepreneurs working with marginalised communities in Wales from £5,000-£15,000.  

Join us online to learn more about the fund, how to apply and discuss your application.  

Meet others who’ve been through the process.  

Venue:  on-line  

Date: Tuesday 7th June  

Time: 10.30 am-12.00 pm  

Deadline for the next application round is 30th June 2022  

Applications open until end of 2022.  

Ecwiti is funded by the Welsh Government. 

Cofrestru ar Zoom yma | Register on Zoom here
Ddysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund here

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved