Newsletter - 10/11/2022

Thursday, 10 November 2022
Newsletter - 10/11/2022
Yn dilyn oedi oherwydd y pandemig Covid, mae Double Click Design and Print wedi cyhoeddi'r rhifyn newydd o'u cylchgrawn.
Following a number of delays due to the Covid pandemic, Double Click Design and Print have recently published the new edition of their magazine 
 
Gallwch ei ddarllen ar-lein fan hyn | You can read it online here
 
Mae'r cwrs hwn dros 12 wythnos yn cynnwys sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb, mentora 1 i 1 a rhwydweithio gyda chyfoedion. Gan fod yna dim ond un sesiwn yr wythnos, mae wedi'i gynllunio i weddu eich amgylchiadau gwaith ac ymrwymiadau personol.This is a text block.
This course runs over 12 weeks and includes online and face-to-face sessions, 1 to 1 mentoring and peer networking. With just one session a week, it is designed to fit around existing work and personal commitments.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ymarferwch atal straen yn y gwaith yn rheolaidd
Make it routine to prevent work-related stress
Darganfyddwch sut fan hyn | Discover how here
 
Bevan Buckland yw cyfrifwyr Cwmnïau Cymdeithasol Cymru. Maen nhw wedi anfon cylchlythyr a all fod o ddiddordeb i'n haelodau. 
Bevan Buckland are Social Firms Wales's accountants. They have sent out a newsletter which might be of interest to our members. 
Darllenwch y cylchlythyr fan hyn | Read the newsletter here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved