Newsletter - 13/4/2023

Thursday, 13 April 2023
Newsletter - 13/4/2023
Gweminarau hyrwyddo eich busnes
Y byd ar-lein yw’r stryd fawr newydd erbyn hyn ac mae eich cwsmeriaid yn treulio mwy o amser yn sgrolio drwy ffrydiau cymdeithasol a gallwn ni eich helpu i ddenu eu sylw.

Bydd gweminarau Hyrwyddo Eich Busnes gan Busnes Cymru yn dangos i chi sut mae’r cyfryngau cymdeithasol yn eich helpu i gadw cysylltiad â chwsmeriaid presennol a denu rhai newydd er mwyn sicrhau llif o arian parod.

Byddant yn dangos i chi sut i sicrhau i gadw’r ymgysylltiad a chyfeiriadau'n llifo a sut i ddarparu gwasanaeth wyneb-yn-wyneb rhithiol gan gynnwys:

  • Marchnata E-bost Effeithiol  
  • Cyfryngau Cymdeithasol – Lefel Sylfaenol
  • Cyfryngau Cymdeithasol – Lefel Uwch
Business Wales 'Promoting your Business'
As the online world becomes the new high street, your customers are spending more time scrolling through social feeds and we can help you grab their attention.

Business Wales' free Promoting Your Business webinar series will show you how social media helps you stay connected with existing customers and attract new ones who can keep cash flowing.

They’ll show you how to keep engagement and referrals rolling in and how to deliver a face-to-face service remotely including:

  • Effective email marketing
  • Social Media Basics
  • Advanced Social Media
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol yn lansio gwasanaethau newydd blaenllaw i helpu miliynau o sefydliadau bach i gadw'n ddiogel ar-lein
Offer ar-lein newydd ar gyfer sefydliadau bach i helpu i ddod o hyd i unrhyw faterion seiberddiogelwch a'u trwsio.
NCSC launches flagship new services to help millions of small organisations stay safe online
New online tools for small organisations to help find and fix any cyber security issues.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2023
Mae #LlaisAwards, sef Gwobrau Merched Cymru Mewn Busnes 2023 ar agor i unrhyw fenyw sy'n rheoli busnes yma yng Nghymru.
Ceir 13 categori er mwyn arddangos yr ystod eang o fusnesau. Gallwch enwebu eich hun - pam lai?  Rydych chi wedi gweithio’n galed i gyrraedd eich nod, felly hawliwch eich enwebiad!
Cyfnod enwebu yn cau 19 Ebrill
Welsh Women in Business Awards 2023
The Welsh Women in Business Awards 2023, or #LlaisAwards, is open to any woman running a business here in Wales. 
There are 13 categories to reflect the variety of businesses. and you can also nominate yourself - because why not? You've worked your socks off to get here, so you deserve that nomination!
Nominations close 19 April 
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Gwybodaeth a chymorth technoleg ar gyfer pobl anabl a phobl hŷn yn rhad ac am ddim
Free tech support & information for disabled and older people
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved