Newsletter - 15/9/2022

Thursday, 15 September 2022
Newsletter - 15/9/2022

Roedd clywed am farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II yn dristwch mawr.  Bu'n gwasanaethu ei gwlad a'r Gymanwlad ers dros 70 mlynedd, ac yn symbol o undod a sefydlogrwydd cenedlaethol mewn cyfnod o newid enfawr. Mae ein meddyliau a'n cydymdeimlad gyda'r Teulu Brenhinol wrth iddynt alaru colli Mam, Mam-gu, a hen Fam-gu; ac rydym ni mewn galar hefyd wedi i ni golli ein Sofran. Hoffem ddweud diolch am ei hoes o wasanaeth ymroddedig.
 
Er cof am ein diweddar brenhines, fe fydd tîm Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn cydnabod diwrnod ei hangladd, felly ni fyddwn yn gweithio ar Ddydd Llun 19eg Medi

We are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. For over 70 years she has dedicated her life to service for her country and the Commonwealth, and been a figurehead of national unity and stability at a time of enormous change.​ Our thoughts and condolences are with the  Royal Family as they mourn the loss of a Mother, Grandmother, and Great Grandmother, and we mourn the loss of our Sovereign. We would like to say thank you for her lifetime of dedicated service.
 
As a mark of respect, the team at Social Firms Wales will be acknowledging the day of our late Monarch’s  funeral, we will not be working on Monday 19th September.

 
Mae Cronfa Newydd Budd Cymunedol Brenig Wind ar agor nawr i'r cylch ariannu nesaf, ar gyfer sefydliadau yn ardal Conwy a Sir Dinbych.
Brenig Wind Ltd Community Benefit Fund now open for the next funding round, for organisations in the Conwy and Denbighshire area
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Newid trwy eBay
Mae Social Enterprise UK ac eBay yn chwilio am don newydd o fentrau cymdeithasol i gymryd rhan yn y rhaglen 'eBay for Change', a gynlluniwyd i gyflymu'r twf mewn gwerthiannau manwerthu yn y Deyrnas Gyfunol ar gyfer mentrau cymdeithasol a masnach deg. Bydd busnesau'n cael eu cefnogi i ddechrau gwerthu ar eBay Dyddiad cau 26 Medi
 
eBay for Change
Social Enterprise UK and eBay are looking for a new wave of social enterprises to take part in the eBay for Change programme, designed to accelerate the growth in UK retail sales for social and fair trade enterprises. Businesses will be supported to begin selling on eBay. Deadline 26 September
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru wedi lansio'r Gwobrau Dathlu Busnesau Bach blynyddol.
The Federation of Small Businesses in Wales has launched the annual Celebrating Small Business Awards
Ceisiwch yma | Apply here
 
AbilityNet TechShare Pro yw prif gynhadledd hygyrchedd a dylunio cynhwysol Ewrop sydd bellach yn ei 6ed flwyddyn. Cynhelir ar-lein ar 15, 16 a 17 Tachwedd 2022
Now in its 6th year, AbilityNet TechShare Pro is Europe’s leading accessibility and inclusive design conference. It takes place online on 15, 16 and 17 November 2022
Archebwch eich tocynnau cynnar neu ffrydiwch am ddim | Book your early bird tickets or stream for free
 
Gweminarau Acas yn rhad ac am ddim – cofrestrwch isod
Free Acas Webinars - register below
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved