Gwahoddiad i Lansiad Prosiect Y Bont

Thursday, 25 January 2018
Gwahoddiad i Lansiad Prosiect Y Bont

Mae’n bleser gan Gwmnïau Cymdeithasol Cymru ddathlu lansiad Prosiect Y Bont.  


Mae Barod CIC, Cwmnïau Cymdeithasol Cymru a thri o’u partneriaid strategol am eich gwahodd chi i lansiad Prosiect Y Bont ar 1af Chwefror, TechHub Abertawe, 2pm-4.30 pm. 

 

Bydd te bwffe a chacennau a'r cyfle i ddod at ein gilydd fel cymuned er mwyn rhannu ein profiadau a chreu cyfeillgarwch newydd ar gyfer y dyfodol. 

Nod prosiect Pont yw newid rhagdybiaethau ynghylch gwaith, berchen ar fusnes a chreu incwm i bobl sydd ag anawsterau dysgu. 

 

Mae archebu eich lle o flaen llaw yn hanfodol er mwyn inni baratoi’r byrddau.

Ebostiwch [email protected] er mwyn archebu gan nodi unrhyw ofynion dietegol.

Gobeithiwn eich gweld chi yno.

Os gwelwch yn dda, rhannwch y gwahoddiad hwn efo unrhywun buasai am fynychu.

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved