Llongyfarchiadau Arthur Beechey, a enillodd y categori Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol Gwobrau Awain Cymru 2019

Tuesday, 01 October 2019
Llongyfarchiadau Arthur Beechey, enillydd yng Ngwobrau Arwain Cymru 2019

 

Llongyfarchiadau anferthol i Arthur Beechey, enillwr y categori Arweinyddiaeth yn y Sector Gwirfoddol Gwobrau Arwain Cymru 2019. Arthur yw Prif Swyddog Gweithredol Agoriad Cyf, sy'n helpu pobl sydd ag anfanteision i wireddu annibyniaeth trwy gyflogaeth.

 

Mae Arthur wedi bod yn aelod o Gwmnïau Cymdeithasol Cymru am 13 mlynedd.  Dywedodd San Leonard, Prif Swyddog Gweithredol Cwmnïau Cymdeithasol Cymru;

"Rydym yn falch iawn bod Arthur wedi ennill y categori menter gymdeithasol yng Ngwobrau Arwain Cymru eleni. Mae'r wobr yn haeddiannol iawn; fodd bynnag, mae Arthur yn haeddu cymaint mwy o glod am ei ymroddiad a'i orchestion yn Agoriad, a'i waith diflino ochr yn ochr â Chwmnïau Cymdeithasol Cymru i gryfhau a hyrwyddo'r model Cwmni Cymdeithasol o fenter gymdeithasol. Mae Arthur yn gydweithredwr ac arweinydd naturiol."

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved