Social Firms Wales is hosting another VENTURE CAFÉ in partnership with UnLtd Wales & Purple Shoots 

Thursday, 05 October 2017
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn cynnal Caffi Menter eto mewn partneriaeth gyda UnLtd Wales & Purple Shoots

Oes gennych chi syniad am fusnes neu fenter gymdeithasol? Edrych am gefnogaeth a chyllid?

  • Clywch arianwyr ac astudiaethau achos ysbrydoledig.

·         Mynychwch gymorthfeydd 1-a-1 er mwyn trafod eich syniadau mewn manylder.

·         Rhagwelwn fyddwch yn cyfarfod cysylltiadau newydd yn ein rhwydweithio pwrpasol, felly cofiwch eich cardiau busnes os gwelwch yn dda .

Aberystwyth, 9fed o Dachwedd 9.15yb 12.45yp

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle chi cliciwch yma.

Does dim angen i chi dalu am y sesiwn ond mae llefydd wedi'u cyfyngu felly os gwelwch yn dda archebwch yn gynnar. Edrychwn ymlaen at glywed gennych, ac i'ch cwrdd ar y diwrnod.

 

RHANNWCH OS GWELWCH YN DDA

 

 

Cefnogwch ni i godi ymwybyddiaeth am y  digwyddiad hwn trwy rannu'r manylion ar draws eich rhwydweithiau.

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved