Clythlythyr - 18/4/2024

Thursday, 18 April 2024
Clythlythyr - 18/4/2024
Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Mynydd y Gwair
Grantiau micro hyd at £2,000, Prif Grantiau hyd at £30,000 a Datganiadau o Ddiddordeb ar gyfer prosiectau strategol i ddechrau yn 2025 sy'n werth hyd at £100,000 ar agor nawr i sefydliadau yn yr ardaloedd canlynol:
Llangyfelach, Pontlliw a Thircoed, Pontarddulais, Mawr, Penllergaer, Clydach a Threforys.
Mynydd y Gwair Wind Farm Community Fund
Micro Grants up to £2,000, Main Grants up to £30,000 and Expressions of Interest for Strategic projects due to start in 2025 and worth up to £100,000 are now open for organisations in the following areas:
Llangyfelach, Pontlliw and Tircoed, Pontarddulais, Mawr, Penllergaer, Clydach and Morriston.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae Arweinwyr Cymdeithasol Cymru newydd gael ei lansio, mae'n rhaglen sy'n cynnig hyfforddiant arweinyddiaeth am ddim i gefnogi arweinwyr mentrau gwirfoddol, cymunedol a chymdeithasol ar bob cam yn eu taith arweinyddiaeth.

Mae'r rhaglen yn bartneriaeth rhwng Cwmpas, Clore Social Leadership a WCVA/CGGC ac mae'n cael ei hariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Bydd tair rhaglen Arweinydd Cymunedol gyda sesiynau ar-lein a wyneb-i-wyneb yn cael ei chynnal dros chwe mis, a rhaglen ar-lein Arweinydd Cenedlaethol wedi'i hanelu at arweinwyr Newydd a Phrofiadol.
Mae ceisiadau ar agor ar hyn o bryd ar gyfer Arweinydd Cymunedol Casnewydd. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Dydd Llun 22 Ebrill 2024 am 11:59 pm
Social Leaders Cymru has recently launched, offering free leadership training to support voluntary, community and social enterprise leaders at all stages in their leadership journey.

The programme is a partnership between Cwmpas, Clore Social Leadership and WCVA and is being funded by the National Lottery Community Fund.

There will be three Community Leader programmes with online and in -person sessions taking place over six months and a National Leader online programme aimed at Emerging and Experienced leaders.
Applications are currently open for Community Leader Newport – Application deadline – Monday 22 April 2024 at 23:59pm.
Ceisiwch yma | Apply here
 
Fe'ch gwahoddir i gyfrannu at drafodaeth ynghylch y mater hwn sy'n hanfodol i bobl ifanc. Bydd yna gyfle i greu datrysiadau a phwysau i gynyddu cysondeb ymarfer da yn y maes hwn.

Cliciwch yma neu defnyddiwch y cod QR i ddarganfod mwy
You are invited to contribute to a discussion regarding this vital issue for young people, regardless of label. They will provide opportunity to create solutions and pressure to increase consistency of good practice in this area.

Click here or use the QR code to find out more
 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Diweddariad Cyfraith Cyflogaeth gan CBC Adnoddau Dynol Roots
Employment Law update from ROOTS HR CIC
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved