Thursday, 12 November 2020
Community Foundation Wales - Coop Food Fund.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Gwener 12yh 13 Tachwedd 2020.

The deadline for submissions is 12pm Friday 13 November 2020.

 

Gronfa Bwyd Co-op Sefydliad Cymunedol Cymru.

Mae'r gronfa ar gael i grwpiau cymunedol, elusennau a mentrau cymdeithasol sy’n cynnal prosiectau cymorth bwyd yn y gymuned i fynd i’r afael ag effaith pandemig y Coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru.
Mae grantiau o hyd at £5000 ar gael ar gyfer prosiectau a fydd yn cael eu cynnal am 1-3 blynedd.
Bydd angen y canlynol ar grwpiau sy'n dymuno gwneud cais:

  • Dogfennau llywodraethu
  • Cyfrifon y llynedd
  • Polisi diogelu
  • Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Community Foundation Wales - Coop Food Fund.
 
The fund is available to constituted community groups, charities and social enterprises running Food Support projects within communities to address the impact of the COVID-19 Coronavirus pandemic in Wales. 
Grants of up to £5000 are available for projects that will run for between 1-3 years.
Groups that wish to apply will need:

  • Governing documents
  • Accounts for last year
  • Safeguarding policy
  • Quality & Diversity policy

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved