Newsletter - 29/04/2021

Thursday, 29 April 2021
Newsletter - 29/04/2021
Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol
Y wobr uchaf a roddwyd i grwpiau gwirfoddol lleol ledled y Deyrnas Gyfunol. Fe'i crëwyd yn 2002 i ddathlu pen-blwydd Coroni'r Frenhines. Dyma'r MBE ar gyfer grwpiau gwirfoddol sy'n parhau am oes.
Gellir cyflwyno enwebiadau ar gyfer Gwobr 2022 tan 15 Medi.
The Queen's Award for Voluntary Service (QAVS).
The highest award given to local volunteer groups across the UK. It was created in 2002 to celebrate the anniversary of the Queen's Coronation. It is the MBE for volunteer groups and is awarded for life.
Nominations for the 2022 Award can be submitted until 15 September.
 
Dewiswch Gynllun Boost i Newid Bywydau Nawr!
Fel rhan o ddathliadau eu 20fed pen-blwydd, bydd Boost yn cynnig grantiau cymunedol i amrywiaeth o grwpiau a sefydliadau cymunedol, er mwyn helpu trawsnewid bywydau yng nghymunedau mwyaf difreintiedig y Deyrnas Gyfunol. 
The Boost Choose Now Change Lives programme
Launched as part of Boost's 20th-anniversary celebrations, Boost will be offering community grants to a range of community groups and organisations, to help to transform lives in the UK's most disadvantaged communities. 
 
Sesiynau rhagarweiniol Credydau Amser Tempo - 12 Mai
 
Dysgwch sut y gallai credydau amser weithio i'ch sefydliad chi.
 
Yn ystod y dydd 10:30 i 12:00 canol dydd
neu
Gyda'r nos 19:00-20:00
Tempo Time Credits introductory sessions - 12 May

Find out how time credits could work for your organisation.

Daytime 10.30am to 12.00pm
or
Evening 19.00 - 20.00
 
YMGYNGHORIAD AR AGOR
Polisi cenedlaethol seilwaith ieithyddol y Gymraeg
Dweud eich dweud – erbyn 6ed Gorffennaf 2021
OPEN CONSULTATION
National policy on Welsh linguistic infrastructure
Have your say by 6 July 2021
 
Dolenni Defnyddiol

Lechyd Meddwl
Useful LInks

Mental Health 
Cyngor Covid 19 
Covid 19 Advice
Offer Busnes
Business Tools
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved