7- cam i gychwyn busnes

Thursday, 01 October 2020
7- cam i gychwyn busnes

7- cam i gychwyn busnes
 
Oes gennych chi syniad ar gyfer menter neu fusnes cymdeithasol?
 
Ddim yn siŵr beth i'w wneud nesaf, na gyda phwy i siarad?
 
Ymunwch â ni yn un o'n 

Trafodaethau maint tameidiog, o 30 munud ar y mwyaf.
 
Sgwrs yn cynnwys dim mwy na 5 o bobl: 
 
~ i glywed am ddechrau busnes
~ i ofyn cwestiynau
~ ac i gynllunio'r camau nesaf.
 
Dyddiadau y trafodaethau:
 
~ Dydd Mawrth 6ed Hydref 10.00am
~ Dydd Mawrth 3ydd Tachwedd 12.00pm
 
Pe hoffech chi ymuno gydag un o'n trafodaethau tameidiog, anfonwch e-bost at:
 
[email protected]
________________________________________
 
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn arbenigo mewn cefnogi busnesau sydd yn cyflogi pobl sy'n wynebu heriau a rhwystrau sylweddol yn y farchnad swyddi i ddatblygu a thyfu.
 
Os nad ydych ar gael ar yr un o'r dyddiadau hyn, bydd dyddiadau eraill yn cael eu cyhoeddi yn fuan, neu anfonwch e-bost atom er mwyn trefnu sgwrs dros y ffôn.
 
Beth am gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr sy'n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a diweddariadau defnyddiol eraill o'r sector? cliciwch yma
 
I gael gwybod mwy am Gwmnïau Cymdeithasol Cymru cliciwch yma
 
Edrychwn ymlaen at glywed gennych a chyfarfod â chi yn un o'n trafodaethau
Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved